REGISTER ONLINE
NEWS
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Νηπιαγωγείο (2020-21)

Το Νηπιαγωγείο Μαυροματάκη Μ. & ΣΙΑ Ε.Ε. αποτελεί μια ιδιωτική εκπαιδευτική πρωτοβουλία και βρίσκεται στην πόλη των Χανίων, της νήσου Κρήτης. Λειτουργεί ως μονοθέσιο σχολείο με ιδιαίτερο χαρακτήρα λόγω της σύνθεσης του μαθητικού δυναμικού, του διδακτικού προσωπικού και της διεύθυνσης. Το σχολικό περιβάλλον αναπτύσσεται και βελτιώνεται για να ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες, να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς γονείς και μαθητές και να ενδιαφέρεται για την επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού. Η επίτευξη των στόχων και οι σχέσεις συνεργασίας εντός κι εκτός σχολικού περιβάλλοντος αποτελούν κύριο μέλημα της διεύθυνσης του σχολείου που συνιστά στη βάση της μια οικογενειακή επιχείρηση.

Ο μαθητικός πληθυσμός του νηπιαγωγείου αποτελείται στο μεγαλύτερο μέρος του από ημεδαπούς μαθητές ενώ τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση στον αριθμό αλλοδαπών μαθητών (κυρίως από ΗΠΑ).

Το νηπιαγωγείο μας και το σχολείο μας γενικότερα έχει ένα χαρακτήρα πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό, αφού εκτός από τα ελληνικά μιλιούνται 5 διαφορετικές γλώσσες. Αποτελεί πρόκληση η συγκεκριμένη ιδιαιτερότητα που σηματοδοτεί την ανάπτυξη επικοινωνιακών πρακτικών αποτελεσματικών και μορφωτικών. 

Η πρόκληση αυτή διατυπώνεται στη διαμόρφωση του οράματος του σχολείου. Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, συχνά με οδυνηρό τρόπο, η μόνη ελπίδα μας είναι να είναι οι επόμενες γενιές καλά προετοιμασμένες, προκειμένου να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν. Αυτή η διαδικασία ξεκινά από τη μικρή ηλικία με την κατάλληλη εκπαίδευση, η οποία θα παράσχει μια σταθερή βάση σε ένα παιδί για να αναπτύξει την προσωπικότητά του και να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 21ου αιώνα. Γι’ αυτό το όραμά μας ως σχολείο είναι να εκπαιδεύσουμε τους αυριανούς πολίτες, οι οποίοι θα είναι σε θέση να αλλάξουν τον κόσμο προς το καλύτερο.

Σε αυτό το πλαίσιο, πιστεύουμε ότι η αποστολή μας είναι να εκπαιδεύσουμε τους μαθητές μας με βιωματικό και ευχάριστο τρόπο και να τους βοηθήσουμε να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια, έτσι ώστε να γίνουν ικανοί και υπεύθυνοι πολίτες του κόσμου. Η εκπαίδευση αυτή δεν πρέπει να γίνει μόνο με την έννοια της προσαρμοστικότητας, έτσι ώστε οι πολίτες του αύριο να μπορούν να κατανοήσουν τις ευκαιρίες και τις δυσκολίες και να ανταποκριθούν με ευελιξία. Θεωρούμε την έννοια της ευθύνης εξίσου σημαντική, δηλαδή να αναλάβουν υπεύθυνο ρόλο και να αγωνιστούν για την πρόοδο και την ευημερία ολόκληρου του κόσμου. Πιστεύουμε ότι ο καλύτερος τρόπος να εμπνεύσουμε τους μαθητές προς αυτή την κατεύθυνση είναι να δώσουμε ένα καλό παράδειγμα με τις δικές μας ενέργειες και πράξεις. Γι’ αυτό εργαζόμαστε για τη δημιουργία ενός κατάλληλου σχολικού περιβάλλοντος που θα στελεχώνεται με άτομα που συμμερίζονται παρόμοιες αντιλήψεις και ιδανικά και τα οποία στοχεύουν από κοινού στην οργάνωση ευέλικτου και φιλικού μαθησιακού περιβάλλοντος το οποίο επιδιώκεται να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την ολόπλευρη ανάπτυξη, καλλιεργώντας τη δημιουργικότητα και την αυτονομία τους, ενεργοποιώντας τη σκέψη τους και επιτρέποντας τους να βιώνουν τη χαρά και την απόλαυση που μπορεί να προσφέρει η κατάκτηση της γνώσης.

Το νηπιαγωγείο στελεχώνουν 3 εκπαιδευτικοί (3 γυναίκες)

ΠΕ60:1  (13 χρόνια προϋπηρεσίας στο συγκεκριμένο σχολείο).

ΠΕ 11: 1 (Νεοδιόριστη)

ΠΕ 06:1 (Νεοδιόριστη)

Άριστο είναι επίσης το κλίμα συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών με θέσπιση κοινών στόχων με στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων.

Το Νηπιαγωγείο στεγάζεται σε μια αίθουσα 75 τ.μ. η οποία είναι χωρισμένη σε 9 μαθησιακές γωνιές οι οποίες ανανεώνονται και αναδιαμορφώνονται κατά τη διάρκεια της χρονιάς ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των παιδιών και τα προγράμματα διδασκαλίας που εφαρμόζονται. Ακόμα περιλαμβάνει κουζίνα και τουαλέτες μέσα στην αίθουσα, αίθουσα εκδηλώσεων και ψυχοκινητικών δράσεων, τραπεζαρία, βιβλιοθήκη, αυλ΄ές και ειδικά διαμορφωμένες γωνιές εξωτερικού χώρου με αμμοδόχους, οικοδομικό υλικό, υλικό για δραστηριότητες ανάπτυξης αδρής κινητικότητας.

Η Διεύθυνση του σχολείου συνεργάζεται άριστα με τον Σύλλογο Διδασκόντων για τη διάθεση οικονομικών πόρων για την υλοποίηση του σχολικού προγράμματος και την εφαρμογή καινοτόμων δράσεων. Επιπλέον, ενθαρρύνει σε σημαντικό βαθμό την αξιοποίηση των υποδομών και του εξοπλισμού του σχολείου από εκπαιδευτικούς και μαθητές, φροντίζει για τη συντήρηση και τη καθαριότητα του κτιρίου από βοηθητικό προσωπικό και αναλαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και τη προστασία των μαθητών σε όλους τους χώρους.

Ο στόχος της διοίκησης και του προσωπικού του σχολείου είναι να δημιουργήσει ένα σχολικό περιβάλλον που θα βοηθήσει τους μαθητές να αναπτυχθούν τόσο γνωστικά, κοινωνικά όσο και πολιτιστικά. Μέσα από διαφορετικά ερεθίσματα και την κατάλληλη παρακίνηση, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν και να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες και καινοτόμα έργα, συνειδητοποιώντας ότι ένα σχολείο είναι ένα μέρος όπου μπορούμε να διασκεδάσουμε μέσω της μάθησης. Το σχολείο μας, ως ένα σωστό ολοκληρωμένο σχολείο, προσφέρει ευκαιρίες για:

  • Αναβαθμισμένη δίγλωσση (και πολύγλωσση) εκπαίδευση
  • Προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
  • Προγράμματα αγωγής υγείας.
  • Βιωματική εκπαίδευση
  • Οργανωμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία και πολλά μέρη πολιτιστικού ενδιαφέροντος

Γενικά για το σχολικό έτος 2020-21 ενισχύθηκαν οι διδακτικές πρακτικές όπως:

Γλωσσομάθεια (bilingual school): Τα τελευταία χρόνια στο Νηπιαγωγείο Μαυροματάκη εφαρμόζει προοδευτικά ένα δίγλωσσο πρόγραμμα σπουδών. Αυτό σημαίνει ότι συγκεκριμένες θεματικές ενότητες διδάσκονται και στις δύο γλώσσες, βοηθώντας τους μαθητές να «εκφραστούν» και στις δύο γλώσσες (μητρική γλώσσα και δεύτερη γλώσσα) που τις χρησιμοποιούν στην επικοινωνιακή της διάσταση. Η ομιλία μιας ξένης γλώσσας προϋποθέτει την απόκτηση και κατανόησή της, με αποτέλεσμα οι μαθητές να εκφράζονται. Το αποτέλεσμα αυτού του προγράμματος, μέχρι στιγμής ήταν αρκετά ενθαρρυντικό για το μέλλον.